Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

GarsasRenginiams.lt (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo tinklapiais ir socialiniais tinklais. Šios privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą kai lankotės interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose.

Pateikdami asmeninę informaciją tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant informacija, kuri automatiškai pateikiama naršant tinklalapyje, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis.

Mes pasiliekame teisę peržiūrėti (įskaitant keitimą, papildymą, atšaukimą) šią privatumo politiką ar bet kurią jos dalį. Pakeista privatumo politikos versija yra laikoma galiojančia nuo jos paskelbimo tinklalapyje datos, nebent pakeitime yra nurodoma kitaip.

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Baigiamosios nuostatos

Ši privatumo politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje (-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose. jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Kontaktinė informacija

MB Garsas Renginiams
Įmonės kodas: 305188954
AB „Swedbank” LT767300010159117197
Tel nr. +370 671 09574
garsasrenginiams@gmail.com

Įrangos atsiėmimo adresas:
M. Katkaus gatvė 5, Vilnius
*Prieš atvykstant paskambinti.